Accesul la acest website și folosirea acestui site sunt furnizate de Carpathian Genealogy Research, în conformitate cu următorii termeni și condiții, astfel cum vor fi modificați din când în când:

Carpathian Genealogy Research nu este răspunzătoare pentru niciun fel de daune apărute prin contract, de ordin delictual sau altfel, din utilizarea sau incapacitatea de a folosi acest website sau orice material conținut în acesta , sau de la orice acțiune sau decizie luată ca urmare a vizitarii acestui website.

Carpathian Genealogy Research nu își asumă nicio responsabilitate pentru conținutul oricărui website pentru care există un hypertext link de pe acest website. Astfel de linkuri sunt furnizate pentru informarea dumneavostră asa cum se prezinta acestea, fără garanție, expresă sau implicită, pentru informațiile furnizate în cadrul acestora.

Prin accesarea oricărei pagini a acestui site, trebuie considerat că ați acceptat integral acești termeni. Acești Termeni sunt guvernați și interpretați în conformitate cu legislația română.