Confidențialitatea datelor este principala noastră preocupare în timpul rezolvării cazului dumneavoastră.

De aceea, personalul nostru este instruit în conformitate cu legislația în vigoare din România și din străinătate.

Datele dumneavoastră vor fi utilizate strict pentru a răspunde întrebărilor dumneavoastră, pentru rezolvarea cazului sau pentru administrarea lui tehnică.

Compania noastră are un cod deontologic strict, care permite și asigură securitatea informațiilor personale.Protecția datelor cu caracter personal conform cu Regulamentului Uniunii Europene (UE) 2016/679

Carpathian Genealogy Research procesează și stochează datele cu caracter personal ale clienților săi în conformitate cu Regulamentul General de Protecție a Datelor, Regulamentul (EU) 2016/679, act legislativ obligatoriu.

Colectarea datelor personale se va face numai în scopurile specificate, explicite și legitime. Datele dumneavoastră cu caracter personal nu vor fi procesate către parteneri într-o manieră incompatibilă cu aceste scopuri. Procesarea datelor se va face într-o manieră legală, corectă și transparentă. Toate datele personale vor fi păstrate confidențial și stocate într-o manieră ce asigură securitatea necesară. Datele personale nu vor fi distribuite partenerilor noștri decât în cazul în care acest lucru este necesar în scopul oferirii de servicii conform acordurilor/contractelor. Aveți dreptul de a solicita accesul la datele personale, la rectificarea și ștergerea acestora, la împotrivirea sau restricționarea de la procesarea datelor, cât și dreptul de portabilitate al datelor.

Cerere pentru exercitarea dreptului de acces

Cerere pentru exercitarea dreptului de intervenție

Cerere pentru exercitarea dreptului de opoziție

Carpathian Genealogy Research colectează și procesează date care înseamnă orice informație legată de datele dumneavoastră cu caracter personal: nume, prenume, data naștere, căsătorie, deces, adresă, adresă poștală, adrese de e-mail, rețele de socializare, numere de telefon, act de identitate, etc.

Carpathian Genealogy Research poate furniza datele dumneavoastră cu caracter personal partenerilor săi, dar numai în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea acestora și numai in scopurile menționate în acesta, prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranță și că furnizarea acestor date personale se vor face conform legislației în vigoare. Vom utiliza datele personale numai pentru scopul în care au fost colectate și le vom stoca doar atât cât este necesar pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate.

Securitatea procesării datelor este un obiectiv extrem de important pentru compania noastră de aceea vom procesa datele într-un mod sigur, vom aplica și menține măsuri tehnice adecvate pentru a proteja datele personale împotriva distrugerii sau pierderii accidentale sau ilegale, divulgării sau accesului neautorizat, în mod special atunci când procesarea presupune transmiterea datelor printr-o rețea atât cât și împotriva oricărei alte forme de procesare ilegală. Aveți dreptul de a solicita în orice moment accesul la rectificarea, portabilitatea, ștergerea sau restricționarea procesării datelor colectate. Pentru păstrarea datelor personale actualizate vă recomandăm să ne informați cu privire la orice schimbare sau discrepanță.

De asemenea aveți dreptul să ne adresați plângeri legate de procesarea datelor dumneavoastră cu caracter personal către adresa de e-mail office@carpathianresearch.com, asigurându-vă de întreaga noastră cooperare în rezolvarea situației. De asemenea, în situația în care aceste plângeri nu au fost soluționate vă puteți adresa și autorității superioare – ANSPDCP.